Select Language : Thai   English   Japanese   Indonesian   Chinese   Korean
  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ค้นหา

 [ 22/06/2560 ]เข้าร่วมการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ อาชีวศึกษา-เอสโซ่ ประจำปี 2560  [  805 ครั้ง ]
 
   นักเรียนจากวิทยาลัยสารพัดช่างเชียงใหม่ เข้าร่วมการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ อาชีวศึกษา-เอสโซ่ ประจำปี 2560 ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการลานนา
  

 [ 22/06/2560 ]วิทยาลัยสารพัดช่างเชียงใหม่ จัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2560  [  316 ครั้ง ]
 
   วิทยาลัยสารพัดช่างเชียงใหม่ จัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2560
       

 [ 22/06/2560 ]วิทยาลัยสารพัดช่างเชียงใหม่ ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลสันป่ายาง จัดโครงการ  [  259 ครั้ง ]
 
   วิทยาลัยสารพัดช่างเชียงใหม่ ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลสันป่ายาง จัดโครงการ "อาชีวะบริการ ซ่อมสร้าง เพื่อชุมชน" เพื่อบริการซ่อมเครื่องมือ เครื่องจักรทางการเกษตร ยานพาหนะ เครื่องใช้ไฟฟ้า เครื่องใช้ในครัวเรือน เพื่อสร้างอาชีพใหม่ และอบรม ต่อยอด ตามความต้องการของชุมชน เพื่อร่วมพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนเพิ่มมูลค่าและการรับรองมาตรฐาน ณ โรงเรียนสันป่ายาง อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่
       

 [ 22/06/2560 ]คณะครู และนักศึกษาหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น วิทยาลัยสารพัดช่างเชียงใหม่ เข้าร่วมการจัดกิจกรรม การประดิ  [  398 ครั้ง ]
 
   คณะครู และนักศึกษาหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น วิทยาลัยสารพัดช่างเชียงใหม่ เข้าร่วมการจัดกิจกรรม การประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ ถวายในหลวงราชการที่ ๙ ณ ชั้น ๓ ศูนย์การค้าเมย่า ไลฟ์สไตล์ ช้อปปิ๊ง เซนต์เตอร์ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๐
   

 [ 22/06/2560 ]ร่วมกับ เทศบาลตำบลหนองควาย จังหวัดเชียงใหม่ จัดโครงการฝึกอบรมวิชาชีพระยะสั้น วิชาการนวดแผนไทยสำหรับผ  [  316 ครั้ง ]
 
   วิทยาลัยสารพัดช่างเชียงใหม่ ร่วมกับ เทศบาลตำบลหนองควาย จังหวัดเชียงใหม่ จัดโครงการฝึกอบรมวิชาชีพระยะสั้น วิชาการนวดแผนไทยสำหรับผู้สูงอายุ ณ วิทยาลัยสารพัดช่างเชียงใหม่ 14/6/60
  

 [ 22/06/2560 ]จัดสอบรับรองมาตรฐานฝีมือช่างซ่อมตัวถังและสีรถยนต์ให้กับพนักงานของบริษัทโตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำก  [  97 ครั้ง ]
 
   ทยาลัยสารพัดช่างเชียงใหม่ให้ความอนุเคราะห์สถานที่กับ บริษัทโตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด เพื่อจัดสอบรับรองมาตรฐานฝีมือช่างซ่อมตัวถังและสีรถยนต์ให้กับพนักงานของบริษัท โดยผู้ควบคุมในการสอบปฏิบัติในครั้งนี้ดังนี้คือ 1. นายสมชาย บรรเจิดทวีพร 2. นายสุรชาติ รัตนะ 3. นายนันทศิริ ภิระบรรณ์ 4. นายบัญชา อุงคุนา อาจารย์แผนกช่างยนต์วิทยาลัยสารพัดช่างเชียงใหม่ ณ วิทยาลัยสารพัดช่างเชียงใหม่ 9-11 มิถุนายน 2560
  

 [ 22/06/2560 ]เป็นเจ้าภาพในการจัดการแข่งขันกีฬาอาชีวะเกมส์ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด จังหวัดเชียงใหม่ ประเภทกรีฑา  [  102 ครั้ง ]
 
   วิทยาลัยสารพัดช่างเชียงใหม่ เป็นเจ้าภาพในการจัดการแข่งขันกีฬาอาชีวะเกมส์ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด จังหวัดเชียงใหม่ ประเภทกรีฑา โดยนายไพบูลย์ วงศ์ยิ้มย่อง ประธานอาชีวศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวเปิดงานในครั้งนี้ 8-9 มิถุนายน 2560 ณ สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี
      

 [ 22/06/2560 ]ประชุมโครงการเรียนฟรี 15 ปี ภาคี 4 ฝ่าย ณ ห้องประชุมศูนย์ DSS วิทยาลัยสารพัดช่างเชียงใหม่  [  114 ครั้ง ]
 
   วิทยาลัยสารพัดช่างเชียงใหม่ จัดประชุมโครงการเรียนฟรี 15 ปี ภาคี 4 ฝ่าย ณ ห้องประชุมศูนย์ DSS วิทยาลัยสารพัดช่างเชียงใหม่
 

 [ 22/05/2560 ]รายงานตัวนักเรียน นักศึกษา ระดับ ปวช. ปวส.  [  320 ครั้ง ]
 
   รายงานตัวนักเรียน นักศึกษา ระดับ ปวช. ปวส. วิทยาลัยสารพัดช่างเชียงใหม่
     

 [ 22/05/2560 ]กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น รุ่นที่ 162  [  403 ครั้ง ]
 
   วิทยาลัยสารพัดช่างเชียงใหม่ จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น รุ่นที่ 162 ประจำปีการศึกษา 2560 ณ ห้องประชุมสีสุก
   

มีจำนวนทั้งหมด 10 รวมทั้งหมด : 1 หน้า :
 

 
 
นางธิติมา โรจน์วัชราภิบาล
ผู้อำนวยการ
 
 
      
 
 
 
 
 
 
หมายเลข IP Address
54.145.117.60

ขณะนี้
:
19
ท่าน 
ผู้เข้าชมวันนี้
:
71
ท่าน 
ผู้เข้าชมเมื่อวานนี้
:
67
ท่าน 
ผู้เข้าชมเดือนนี้
:
1519
ท่าน
ผู้เข้าชมปีนี้
:
11637
ท่าน
เข้าชมทั้งหมด
:
26711
ท่าน
เริ่ม 3 มีนาคม 2557

กลับข้างบน