Select Language : Thai   English   Japanese   Indonesian   Chinese   Korean
  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
คณะผู้บริหาร
 
นายนิพนธ์ หย่งกิจ
รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร


 
ว่าที่ร้อยตรีณดิษ วรรณโกฏิ
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ


 
  นางกาญติมา บุตโรบล
รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา

 
นายวิศิษฎ์ วัชรินทร์
รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ 
 
นางธิติมา โรจน์วัชราภิบาล
ผู้อำนวยการ
 
 
      
 
 
 
 
 
 
หมายเลข IP Address
54.145.117.60

ขณะนี้
:
9
ท่าน 
ผู้เข้าชมวันนี้
:
71
ท่าน 
ผู้เข้าชมเมื่อวานนี้
:
67
ท่าน 
ผู้เข้าชมเดือนนี้
:
1519
ท่าน
ผู้เข้าชมปีนี้
:
11637
ท่าน
เข้าชมทั้งหมด
:
26711
ท่าน
เริ่ม 3 มีนาคม 2557

กลับข้างบน