SMIS

เข้าระบบ SMIS
UEFA
Champions
League 2005-06

Round of 16

UEFA
CUP 2005-06

Round of 32
ข่าวสาร (กำลังปรับปรุง software)
ปรังปรุงระบบ 1
หัวข้อปรับปรุง วันที่ 00/00/0000

ปรังปรุงระบบ 2
หัวข้อปรับปรุง วันที่ 00/00/0000

ปรังปรุงระบบ 3
หัวข้อปรับปรุง วันที่ 00/00/0000

ปรังปรุงระบบ 4
หัวข้อปรับปรุง วันที่ 00/00/0000

ปรังปรุงระบบ 5
หัวข้อปรับปรุง วันที่ 00/00/0000

ปรังปรุงระบบ 6
หัวข้อปรับปรุง วันที่ 00/00/0000

ปรังปรุงระบบ 7
หัวข้อปรับปรุง วันที่ 00/00/0000

ปรังปรุงระบบ 8
หัวข้อปรับปรุง วันที่ 00/00/0000

ล่าสุด :: 2018-10-12 ::

ยินดีต้อนรับ
เวลา 15.30 น. คณะผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาวิทยาลัยฯ ให้การต้อนรับ นางสาวนิรัชรา ศุภชนานันท์ รองผู้อำนวยการเทคนิคดอกคำใต้ เนื่องในโอกาสย้ายมาดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างเชียงใmore..
กิจกรรม

2018-09-26 ต้อนรับท่านผอ.ชุลีพร สิงหเนตร

นางธิติมา โรจน์วัชราภิบาล ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างเชียงใหม่ พร้อม

อ่านกิจกรรมก่อนหน้านี้


วิชา อิเล็กทรอนิกส์
มุ่งเน้นงานด้านอิเล็ก..


วิชา ช่างซ่อมคอมพิวเตอร์
ผู้เรียนสามารถซ่อมคอม.


วิชา ช่างซ่อมทีวี
ทีวีสี จอLCD ติดตั้งกล่อง.


งานศูนย์ข้อมูล ขออภัย เรากำลังปรับปรุงระบบ
มุ่งเน้นเพื่อผู้ใช้งาน..


วิชา ช่างซ่อมคอมพิวเตอร์
ผู้เรียนสามารถซ่อมคอม.


วิชา ช่างซ่อมทีวี
ทีวีสี จอLCD ติดตั้งกล่อง.

แผนกวิชาที่เปิดสอน(กำลังปรับปรุง)
  ลำดับ ชื่อวิชา จำนวน ผู้เรียน
1ระบบปรับปรุง 2566
2ระบบปรับปรุง2551
3ระบบปรับปรุง 2445
4ระบบปรับปรุง 2544
5ระบบปรับปรุง2440
6ระบบปรับปรุง2539
7ระบบปรับปรุง2338
8ระบบปรับปรุง2538
9ระบบปรับปรุง2437
10ระบบปรับปรุง2534
19ระบบปรับปรุง2518

20ระบบปรับปรุง249
วิทยาลัยสารพัดช่างเชียงใหม่ 49 ถนน ห้วยแก้ว ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่ เชียงใหม่ 50300 โทรศัทพ์ : 053211592