วิทยาลัยสารพัดช่างเชียงใหม่

กิจกรรมวิทยาลัยสารพัดช่างเชียงใหม่ ปีการศึกษา 2561

2018-10-12 ยินดีต้อนรับ

น. คณะผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาวิทยาลัยฯ ให้การต้อนรับ นางส

 

2018-10-08 วิทยาลัยเทคนิคแม่สอด

รพัดช่างเชียงใหม่ นำโดย..นายนิพนธ์ หย่งกิจ รองผู้อำนวยการฯ และคณะผู้บร

 

2018-10-05 a director of Chiang Mai Polytech

Rojwatcharaphibal ,a director of Chiang Mai Polytechnic College,inclu

 

2018-09-26 การประเมินตนเอง

นตนเองตามระดับสมรรถนะ 3 ด้าน 13 ตัวชี้วัด ประจำปี 2560 และแผนพัฒนาตนเอ

 

2018-09-26 ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบพัสดุ

โรจน์วัชราภิบาล ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างเชียงใหม่ เป็นประกล่าวเปิ

 

2018-09-26 นำเสนอผลงานในรายวิชาโครงการ

ช. 3 สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ สาขาวิชาการบัญชี วิทยาลัยสารพัดช่างเชียง

 

2018-09-26 งานมุทิตาจิต ประจำปี 2561

รพัดช่างเชียงใหม่ จัดโครงการสานสายใยสัมพันธ์นานาชาติ "ร้อยรักถักทอใจ ส

 

2018-09-26 ต้อนรับว่าที่รองผู้อำนวยการ

หย่งกิจ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ และคณะผู้บริหาร วิทยาลัยสารพัดช่างเช

 

กิจกรรม

ล่าสุด :: 2018-09-26 ::

ต้อนรับท่านผอ.ชุลีพร สิงหเนตร
นางธิติมา โรจน์วัชราภิบาล ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างเชียงใหม่ พร้อมด้วยคณะครู และบุคลากรทางการศึกษาของวิทยาลัยฯ มีความยินดียิ่งในการต้อนรับ ท่านผอ.ชุลีพร สิงหเนตร กรรมการประเมินการพัฒนาฝึกประสบการ และในโอกาสนี้ท่านยังได้เดินเยี่ยมชมการเรียนการสอน หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น รุ่นที่ 166 ในครั้งนี้ด้วยความประทับใจเป็นอย่างมาก


:: วิทยาลัยสารพัดช่างเชียงใหม่ ขอขอบคุณที่ท่านเข้ามารับชมข่าวกิจกรรม ::
สร้างคนดี มีวิสัยทัศน์ พัฒนาวิชาการ เชี่ยวชาญวิชาชีพ

E-mail: IT@cmpoly.ac.th
 
 
วิทยาลัยสารพัดช่างเชียงใหม่ 49 ถนน ห้วยแก้ว ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่ เชียงใหม่ 50300 โทรศัทพ์ : 053211592