เอกสารแผ่นพับของวิทยาลัย

พันธกิจ

  1. ให้บริการการจัดการเรียนการสอนวิชาชีพที่หลากหลายและมีคุณภาพ
  2. พัฒนาระบบเครือข่ายและระบบสารสนเทศในการจัดการเรียนการสอน และการบริหาร

    จัดการสถานศึกษา

  1. จัดหาสื่อการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพและเพียงพอต่อผู้เรียน
  2. พัฒนาห้องเรียนและอาคารเรียน

  5. พัฒนาบุคลากร

ผู้อำนวยการ วิทยาลัยสารพัดช่าง

ผู้อำนวยการ

เกี่ยวกับศูนย์อาชีวศึกษา

สถิติผู้เข้าชม

014311
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
81
199
1281
11688
3690
5709
14311
Your IP: 35.153.135.60
2019-07-21 10:43