การปฐมนิเทศออนไลน์หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นรุ่น 179 วิทยาลัยสารพัดช่างเชียงใหม่

🕘 17 พฤษภาคน 2565

Thumbnail 4
ยินดีต้อนรับ ครูตุลารัตน์ ศรีน้อย เนื่องในโอกาสบรรจุราชตำแหน่งครูผู้ช่วย แผนกวิชาอาหารและโภชนาการที่วิทยาลัยสารพัดช่างเชียงใหม่ ด้วยความยินดียิ่ง
Thumbnail 4
ผู้แทนวิทยาลัยสารพัดช่างเชียงใหม่ เข้าร่วมพิธีวันฉัตรมงคล ประจำปี 2565 ณ ห้องราชพฤกษ์ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ เฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา ตำบลช้างเผือก อำเภอเมืองเชียงใหม่
Thumbnail 4
ยินดีต้อนรับ ครูกษิรา ทองเชื้อ เนื่องในโอกาสย้ายมาปฏิบัติราชการที่วิทยาลัยสารพัดช่างเชียงใหม่จากวิทยาลัยการอาชีพป่าซาง ด้วยความยินดียิ่ง
Thumbnail 5
การประเมินนักศึกษาเพื่อขอรับรางวัลพระราชทาน ปีการศึกษา 2564
Thumbnail 5
ศูนย์สอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน วิทยาลัยสารพัดช่างเชียงใหม่ สาขาผู้ประกอบอาหารไทยระดับ 1 ดำเนินการจัดสอบ การจัดสถานที่อำนวยความสะดวกสำหรับผู้เข้ารับการทดสอบ โดยแผนกวิชาอาหารและโภชนาการ ประเภทวิชาคหกรรม
Thumbnail 6
งานปัจฉิมนิเทศและพิธีมอบประกาศนียบัตรผู้สำเร็จการศึกษา หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ประจำปีการศึกษา 2564
Thumbnail 7
วิทยาลัยสารพัดช่างเชียงใหม่ ให้การต้อนรับท่านวิทยากรฯ ในการประชุม โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการวางแผนการดำเนินงานโครงการอาชีวศึกษาเพื่อคนพิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 พร้อมกันนี้ ยังได้ร่วมติดตามผลการดำเนินงานโครงการอาชีวศึกษาเพื่อคนพิการในปีการศึกษาที่ผ่านมาฯ
Slide
นักศึกษาหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น รุ่นที่ 178 แผนกวิชาคหกรรม ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ2 การแข่งทักษะวิชาชีพระยะสั้น วิชาการตัดผมฟรีสไตล์แฟชั่น (ผมหญิง) ระดับชาติครั้งที่ 30 ประจำปีการศึกษา 2564 ระหว่างวันที่ 20 - 24 กุมภาพันธ์ 2565 ณ วิทยาลัยสารพัดช่างน่าน จังหวัดน่าน ครูนฤษร พันธวงศ์ ประจำแผนกวิชาคหกรรม ทำหน้าที่เป็น ครูผู้ควบคุม
Slide
วิทยาลัยสารพัดช่างเชียงใหม่ รองชนะเลิศอันดับ1 ประเภทเกล้าผมแต่งหน้าเจ้าสาว ในการแข่งขันทักษะวิชาชีพระยะสั้น ระดับภาคเหนือครั้งที่ 33 ประจำปีการศึกษา 2564 วิทยาลัยเทคนิคพิจิตร ครูชฤทธิพร คงธนเกริก ประจำแผนกวิชาคหกรรม ทำหน้าที่เป็น ครูผู้ควบคุม
Thumbnail 8
วิทยาลัยสารพัดช่างเชียงใหม่ ชนะเลิศ ตัด ซอยผมหญิงฟรีสไตล์ ทรงบ๊อบทุย เท การแข่งขันทักษะวิชาชีพระยะสั้น ระดับภาคเหนือครั้งที่ 33 ประจำปีการศึกษา 2564 ณ วิทยาลัยเทคนิคพิจิตร ครูนฤษร พันธวงศ์ ประจำแผนกวิชาคหกรรมทำหน้าที่ครูผู้ควบคุม
previous arrow
next arrow
Thumbnail 4
Thumbnail 4
Thumbnail 4
Thumbnail 5
Thumbnail 5
Thumbnail 6
Thumbnail 7
Slide
Slide
Thumbnail 8
previous arrow
next arrow

ผู้บริหารสถานศึกษา

Thumbnail 1
Thumbnail 2
Thumbnail 3
previous arrow
next arrow

ข่าวกิจกรรม

ยินดีต้อนรับ ครูตุลารัตน์ ศรีน้อย เนื่องในโอกาสบรรจุราชตำแหน่งครูผู้ช่วย แผนกวิชาอาหารและโภชนาการที่วิทยาลัยสารพัดช่างเชียงใหม่ ด้วยความยินดียิ่ง

🕘 9  พฤษภาคม 2565

ผู้แทนวิทยาลัยสารพัดช่างเชียงใหม่ เข้าร่วมพิธีวันฉัตรมงคล ประจำปี 2565 ณ ห้องราชพฤกษ์ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ เฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา ตำบลช้างเผือก อำเภอเมืองเชียงใหม่

🕘 4 พฤษภาคม 2565

ยินดีต้อนรับ ครูกษิรา ทองเชื้อ เนื่องในโอกาสย้ายมาปฏิบัติราชการที่วิทยาลัยสารพัดช่างเชียงใหม่จากวิทยาลัยการอาชีพป่าซาง ด้วยความยินดียิ่ง โดยท่านผู้อำนวยการวิศาล วัชรินทร์ ได้มอบหมายให้นายวิทยา โยนยิ่ง รองผู้อำนวยการเป็นประธานและให้การต้อนรับ

🕘 18 เมษายน 2565

การประเมินนักศึกษาเพื่อขอรับรางวัลพระราชทาน ปีการศึกษา 2564 ณ ห้องประชุมสีสุก วิทยาลัยสารพัดช่างเชียงใหม่

🕘 04 เมษายน 2565

ศูนย์สอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน วิทยาลัยสารพัดช่างเชียงใหม่ สาขาผู้ประกอบอาหารไทยระดับ 1 ดำเนินการจัดสอบ การจัดสถานที่อำนวยความสะดวกสำหรับผู้เข้ารับการทดสอบ โดยแผนกวิชาอาหารและโภชนาการ ประเภทวิชาคหกรรม ระหว่างวันที่ 2-3 เมษายน 2565 ที่ผ่านมา ณ ห้องเรียนขนมไทย อาคาร 1 วิทยาลัยสารพัดช่างเชียงใหม่

🕘 04 เมษายน 2565

วีดีโอประชาสัมพันธ์รายวิชาที่เปิดสอน

สถานที่ตั้งวิทยาลัย

  • Visits Today: 188
  • Total Visits: 46099
  • Total Visitors: 1
  • Total Countries: 585