psp game

pc game

psp iso
พฤหัสบดี, กุมภาพันธ์ 11, 2016
   
Text Size

Search

บางแสนเกมส์

กีฬาอาชีวะเกมส์  ระดับชาติ  ครั้งที่ ๘  "บางแสนเกมส์"
 
 

กีฬาอาชีวะเกมส์  ระดับชาติ  ครั้งที่ ๘  "บางแสนเกมส์"

  สนามกีฬาจังหวัดชลบุรี    สถาบันการพลศึกษาวิทยาเขตชลบุรี

ระหว่างวันที่ ๒๐ - ๒๖  สิงหาคม  ๒๕๕๖
 ผู้ควบคุมดีเด่น อ.จอมศักดิ์  ไทรทอง
๑.นางสาวน้ำทิพย์        พานสัตบงกช             

          วิ่ง  ๘๐๐     เมตร                 เหรียญทอง

          วิ่ง  ๑,๕๐๐  เมตร                 เหรียญทอง

          วิ่ง  ๓,๐๐๐  เมตร                 เหรียญทอง

          วิ่งข้ามรั้ว  ๔๐๐  เมตร            เหรียญทองแดง

          สัตตกรีฑา                           เหรียญทองแดง

๒.นางสาวนันธิดา                  ศรีใจ

          เดินทน  ๓,๐๐๐  เมตร            เหรียญทอง

๓.นางสาวหนึ่งฤดี                            ตรีสิทธินพคุณ

          เดินทน ๓,๐๐๐  เมตร             เหรียญทองแดง

๔.นายบัณฑิต             อินต๊ะเสน

          เดินทน ๕,๐๐๐  เมตร             เหรียญทองแดง 
 
bwd  Set 1/28  fwd
 

Main Menu

Login Form